Engineers' Bhawan, Pulchowk info@neanepal.org.np +977-1-5010251, 5010252
File Title
File Type
Release Date
Download
उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना !
PDF
21/11/2021
उमेदवारहरुको प्रारम्भिक नामावली
PDF
19/11/2021
Notice & revised election schedule
PDF
14/11/2021
उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली (२०७८।०६।१५)
PDF
01/10/2021
उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना !
PDF
01/10/2021
उमेदवारको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना !
PDF
29/09/2021
List of Voters with their revised Polling Center
PDF
28/09/2021
ElectionNotice & PoleChangeForm
PDF
Polling center change form
PDF
21/09/2021
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अनलाइन प्रणालीबाट आजीवन सदस्यका लागि आवेदन दिनु हुने सदस्यहरुले आजीवन सदस्यको परिचयपत्र बनाउन फोटो सहित निम्न फर्म भरि info@neanepal.org.np मा इमेल गरि पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।
PDF