Engineers' Bhawan, Pulchowk info@neanepal.org.np +977-1-5010251, 5010252
File Title
File Type
Release Date
Download
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अनलाइन प्रणालीबाट आजीवन सदस्यका लागि आवेदन दिनु हुने सदस्यहरुले आजीवन सदस्यको परिचयपत्र बनाउन फोटो सहित निम्न फर्म भरि info@neanepal.org.np मा इमेल गरि पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।
PDF
JoEIS_Vol 1_Issue 1_Apr2021
PDF
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
PDF
12/04/2021
NEC Final Candidates
PDF
12/04/2021
NEA Final Candidates
PDF
12/04/2021
Provincial Final Candidates
PDF
12/04/2021
Bagmati Final Candidates
PDF
12/04/2021
First Candidates List, NEA
PDF
08/04/2021
First Candidates List, NEA Members from Provinces
PDF
08/04/2021
First Candidates List, NEC
PDF
08/04/2021