Engineers' Bhawan, Pulchowk info@neanepal.org.np +977-1-5010251, 5010252
File Title
File Type
Release Date
Download
वारेस-प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता फारम (३३औं का.का.स.)
PDF
उम्मेदवारी दर्ता फारम (प्रदेश का.का.स.)
PDF
उम्मेदवारी दर्ता फारम (ने.ई.प.)
PDF
वारेस-प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता फारम (ने.ई.प.)
PDF
उम्मेदवारी फिर्ता फारम (ने.ई.ए. ३३औं का.का.स.)
PDF
उम्मेदवारी फिर्ता फारम (ने.ई.ए. प्रदेश का.का.स.)
PDF
उम्मेदवारी फिर्ता फारम (ने.ई.प.)
PDF
निर्वाचन आचार संहिता–२०७७
PDF
30/03/2021
प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना !
PDF
29/03/2021
First Voter List 2077 – Final
PDF
29/03/2021