Notice for NEA Website Upgradation Work of neanepal.org.np

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनले आफ्नो वेबसाईटलाई परिमार्जित गरी अहिलेको आवश्यकता अनुसार मोबाईल फ्रेन्डली संगै नयाँ सुविधा सहितको बनाउनु पर्ने भएकोले इच्छुक कम्पनीले हामीले उपलब्ध गराएको Terms of Reference (ToR) अनुसारसुचना प्रकाशित भएको ७ दिन भित्रमा दरभाउ पेश गर्नलाई अनुरोध गरिन्छ |

दरभाउ पेश गर्दा:

1) कम्पनीदर्ताको प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान तथा ०७२-०७३ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु
2) ToR अनुसारको कार्ययोजना तथा लागत अवधी
3) ToR अनुसारको लागत
4) कम्तिमा पनि ५ वटा लाईभ वेबसाईट सम्बन्धि कामको लिंक

ईमेल मार्फत पेश गर्न: info@neanepal.org.npअथवा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन, पुल्चोक, ललितपुर Phone: +977-1- ५०१०२५१, ५०१०२५२/

Er. saroj Dhital Member secretary (ICT Development Committee) 9849084018

Notice of website upgradation
TOR of Website upgradation