Biratnagar
Biratnagar Regional Centre

S.N Name Designation Mobile No E-mail Address
1
Er. Prakash Bhakta Joshi Chairman 9842050743 pbjoshi533533@gmail.com
2
Er. Manoj Kumar Guragain Vice -Chairman - -
3
Er. Ajaya Kumar Shah Secretary - -
4
Er. Lave Kumar Datta Joint Secretary - -
5
Er. Rewakanta Yadav Treasurer - -
6
Er. Pramila Nepal Member - -
7
Er. Sudhir Kumar Sharma Member - -
8
Er. Jaya Nath Yadav Member - -
9
Er. Shailesh Pokharel Member - -