Get in Touch

News & Events

View All

Awareness Training on Occupational Safety and Health (OSH) for Engineers

Awareness

Nepal Engineers’ Association Environments, Occupational Safety & Health Committee OSH Centre Nepal (GoN) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको “Awareness Training on Occupational Safety and Health (OSH) for Engineers” सम्वन्धी २ दिने तालिम इन्जिनियर भवन, पुल्चोकमा सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा ४६ जना इन्जिनियरहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । फर्म भरि सकेका तर पहिलो तालिममा सिमित संख्याको कारणले भाग लिन नपाएकाहरुलाई पछि पुनः तालिम हुने बेलामा खबर गरिनेछ । सम्पूर्ण र सहभागिहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद ।

Subscribe Newsletter

Sign up to our newsletter to get the latest news and updates from the engineering association in all provinces.

Subscribing...