Get in Touch

News & Events

View All

मध्यस्थता सम्वन्धि तालिम

मध्यस्थता सम्वन्धि तालिमको अवसर !
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन (ने.इ.ए.)ले नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)को समन्वय तथा सहयोगमा यस एशोसिएसनका सदस्यहरूलाई मध्यस्थता सम्वन्धि विषयमा तालिम प्रदान गर्न लागिरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । देहायको मिति, स्थान र समयमा हुने उक्त ५ (पाँच) दिने तालिममा सहभागिताको लागि इच्छुक सदस्यहरूले संलग्न Google Form: https://forms.gle/fDvmM9WvxQmZ1MQAA भरि आवेदन गर्नहुन सूचित गरिन्छ ।
तालिम संचालन हुने मितिः २०८१ जेठ २३ गते देखि २७ गते सम्म ।
स्थानः इन्जिनियर भवन, पुल्चोक, ललितपुर ।
समयः विहान १०ः०० बजे देखि ५ः०० बजेसम्म

नोटः-
(क) तालिम सहभागिता शुल्क रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) प्रति व्यक्ति लाग्ने छ ।
(ख) सहभागिता शुल्क भुक्तानी अग्रिम Online मार्फत गर्नु पर्नेछ ।
(ग) सहभागिता शुल्क उल्लेखित बैंक खाता अथवा QR Code मार्फत भुक्तान गरेर सोको भौचर TrainingNEANepal@gmail.com मा इमेल पठाएपछि मात्र तालिमको लागि छनौट गरि खबर गरिनेछ ।
(घ) ने.इ.ए.को आजीवन तथा साधारण सदस्यलाई क्रमश रु. ३,००० (तीन हजार) र रु. २,००० (दुई हजार) छुट हुनेछ र उक्त रकम तालिम पश्चात प्रदान गरिनेछ ।
(ङ) First Come First को आधारमा बढिमा ३० (तीस) जना व्यक्तिहरूलाई तालिममा सहभागि गराइनेछ ।


Subscribe Newsletter

Sign up to our newsletter to get the latest news and updates from the engineering association in all provinces.

Subscribing...