Get in Touch

News & Events

View All

जाजरकोट विनाशकारी भूकम्प राहत संकलन

२०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्र विन्दु भइ गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण पिडित जनतालाई राहतस्वरुप बिभिन्न महानुभावहरूबाट हालसम्म संकलित रकम निम्नानुसार रहेको छ । 
Subscribe Newsletter

Sign up to our newsletter to get the latest news and updates from the engineering association in all provinces.

Subscribing...