Engineers' Bhawan, Pulchowk info@neanepal.org.np +977-1-5010251, 5010252
10Sep

UK

Chairman, Er.Tejendra Roka Magarrokatej99@gmail.com
Vice Chairman, Er. UjjwalDhakaldhujjwal@hotmail.com
Secretary, Er.Lok Raj Singhrajlsingh@hotmail.com
Dy. Secretary, Er. Suman Lamasumanlama77@gmail.com
Treasurer, Er.UdipRaiudip.rai@norfolk.gov.uk
Members
Er.HemantaPandeyddhurbas@hotmail.com
Er. Dhurba Raj Sharmahemantapandey@hotmail.com
Er. SurajRaimesurajrai@yahoo.com
Er. ManendraRaimanen_b4u@yahoo.com
Er. RabindraMoktanmoktanrabi@hotmail.com
Er. Sushant Pantsushant1994@hotmail.co.uk