Get in Touch

News & Events

View All

Interaction program on "Challenges of ICT Companies in Nepal and Possible Solutions"

नेपालमा सूचना प्रबिधिको क्षेत्रमा कार्यरत सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विद्यमान अवस्थामा भोग्नु परेका समस्या तथा समाधानका उपायहरूको सन्दर्भमा २०८० भदौ १८ गते इन्जिनियर भवनमा Nepal Engineers' Association ICT Development Committee ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमकाकेहि झलकहरू

Subscribe Newsletter

Sign up to our newsletter to get the latest news and updates from the engineering association in all provinces.

Subscribing...